Yvonne Ferguson

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Siobhan Cooper

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Andrew Day

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Maureen Maurer

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Karen Pilliod

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Jennifer Heath

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Meagan Cavanaugh

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Jennifer Hemingway-Foday

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Angela Huang

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Adriano Duque

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Kimberly Allen

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Karie Morgan

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2002

Namibia