Lynn Whiteheart

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Miriam Gould

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Louis Wolinetz

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Kimberly Tungate

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

David Pizzo

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Camille Bethea

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Isabel Caballero

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Adriano Duque

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Brandon Lee

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Miranda Smith

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000

Claire Horn

Foreign Language & Area Studies Fellowship 2000